Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 2 Ting Zhu 153 16 9 178
2 9 Changning Zhang 97 10 10 117
3 1 Xinyue Yuan 87 23 6 116
4 6 Xiangyu Gong 74 18 8 100
5 17 Ni Yan 45 34 4 83
6 12 Yingying Li 41 8 3 52
7 16 Xia Ding 6 4 10 20
8 7 Yuanyuan Wang 11 5 0 16
9 4 Hanyu Yang 6 2 4 12
10 10 Xiaotong Liu 6 0 3 9
11 8 Chunlei Zeng 5 1 2 8
12 14 Yixin Zheng 5 1 0 6
13 19 Yanhan Liu 4 0 1 5
14 11 Di Yao 0 0 2 2
Total for tournament 540 122 62 724
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 2 Ting Zhu 153 22 105 280 54.64
2 9 Changning Zhang 97 28 76 201 48.26
3 6 Xiangyu Gong 74 19 89 182 40.66
4 1 Xinyue Yuan 87 5 44 136
5 4 Hanyu Yang 6 2 3 11
6 7 Yuanyuan Wang 11 1 12 24
7 8 Chunlei Zeng 5 1 7 13
8 10 Xiaotong Liu 6 0 12 18
9 11 Di Yao 0 0 2 2
10 12 Yingying Li 41 4 37 82
11 14 Yixin Zheng 5 0 2 7
12 16 Xia Ding 6 2 8 16
13 17 Ni Yan 45 7 41 93
14 19 Yanhan Liu 4 2 9 15
Total for tournament 540 93 447 1080 0.48
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 17 Ni Yan 34 26 59 119 0.94
2 1 Xinyue Yuan 23 33 56 112 0.64
3 6 Xiangyu Gong 18 18 43 79 0.50
4 2 Ting Zhu 16 10 15 41 0.44
5 9 Changning Zhang 10 24 23 57 0.28
6 12 Yingying Li 8 5 7 20 0.22
7 7 Yuanyuan Wang 5 5 11 21 0.14
8 16 Xia Ding 4 16 27 47 0.11
9 4 Hanyu Yang 2 2 3 7 0.06
10 8 Chunlei Zeng 1 5 5 11 0.03
11 14 Yixin Zheng 1 3 3 7 0.03
12 11 Di Yao 0 3 3 6
13 19 Yanhan Liu 0 3 1 4
Total for tournament 122 153 256 531 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 9 Changning Zhang 10 10 74 94 0.28
2 16 Xia Ding 10 6 105 121 0.28
3 2 Ting Zhu 9 4 123 136 0.25
4 6 Xiangyu Gong 8 5 122 135 0.22
5 1 Xinyue Yuan 6 4 95 105 0.17
6 4 Hanyu Yang 4 3 15 22 0.11
7 17 Ni Yan 4 8 96 108 0.11
8 10 Xiaotong Liu 3 0 10 13 0.08
9 12 Yingying Li 3 4 44 51 0.08
10 8 Chunlei Zeng 2 1 10 13 0.06
11 11 Di Yao 2 1 22 25 0.06
12 19 Yanhan Liu 1 1 6 8 0.03
13 7 Yuanyuan Wang 0 1 21 22
14 14 Yixin Zheng 0 0 11 11
Total for tournament 62 48 754 864
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 16 Xia Ding 192 5 497 694 5.33
2 11 Di Yao 51 2 88 141 1.42
3 18 Mengjie Wang 5 0 42 47 0.14
4 12 Yingying Li 4 0 4 8 0.11
5 1 Xinyue Yuan 3 0 18 21 0.08
6 7 Yuanyuan Wang 3 0 5 8 0.08
7 9 Changning Zhang 3 0 28 31 0.08
8 17 Ni Yan 3 0 11 14 0.08
9 2 Ting Zhu 2 0 28 30 0.06
10 6 Xiangyu Gong 2 0 27 29 0.06
11 8 Chunlei Zeng 1 0 1 2 0.03
12 4 Hanyu Yang 0 0 2 2
13 10 Xiaotong Liu 0 0 1 1
14 14 Yixin Zheng 0 0 2 2
15 15 Li Lin 0 0 7 7
16 19 Yanhan Liu 0 0 1 1
Total for tournament 269 7 762 1038 0.03
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 18 Mengjie Wang 95 15 12 122 2.64
2 6 Xiangyu Gong 91 19 16 126 2.53
3 2 Ting Zhu 65 21 10 96 1.81
4 9 Changning Zhang 63 20 14 97 1.75
5 16 Xia Ding 63 24 11 98 1.75
6 12 Yingying Li 26 6 4 36 0.72
7 17 Ni Yan 22 5 6 33 0.61
8 1 Xinyue Yuan 15 4 8 27 0.42
9 11 Di Yao 15 3 2 20 0.42
10 15 Li Lin 13 3 3 19 0.36
11 10 Xiaotong Liu 7 0 1 8 0.19
12 7 Yuanyuan Wang 6 0 1 7 0.17
13 14 Yixin Zheng 3 0 0 3 0.08
14 4 Hanyu Yang 2 0 2 4 0.06
15 8 Chunlei Zeng 2 3 0 5 0.06
16 19 Yanhan Liu 2 1 1 4 0.06
Total for tournament 490 124 91 705 0.02
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 6 Xiangyu Gong 41 4 90 135 27.41
2 9 Changning Zhang 35 6 94 135 21.48
3 1 Xinyue Yuan 2 0 5 7
4 2 Ting Zhu 24 3 63 90
5 8 Chunlei Zeng 1 0 4 5
6 10 Xiaotong Liu 1 1 9 11
7 12 Yingying Li 18 8 50 76
8 15 Li Lin 3 3 22 28
9 16 Xia Ding 0 1 1 2
10 17 Ni Yan 0 1 3 4
11 18 Mengjie Wang 23 1 64 88
Total for tournament 148 28 405 581 0.24
arrow_right
arrow_left