Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 2 Ting Zhu 47 6 2 55
2 6 Xiangyu Gong 22 3 3 28
3 9 Changning Zhang 21 5 1 27
4 1 Xinyue Yuan 22 1 1 24
5 17 Ni Yan 12 10 1 23
6 12 Yingying Li 15 1 1 17
7 14 Yixin Zheng 4 1 0 5
8 8 Chunlei Zeng 2 0 2 4
9 11 Di Yao 0 2 1 3
10 16 Xia Ding 3 0 0 3
Total for tournament 148 29 12 189
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 2 Ting Zhu 47 6 34 87 54.02
2 6 Xiangyu Gong 22 12 26 60 36.67
3 1 Xinyue Yuan 22 2 5 29
4 8 Chunlei Zeng 2 1 0 3
5 9 Changning Zhang 21 4 15 40
6 10 Xiaotong Liu 0 1 0 1
7 12 Yingying Li 15 3 16 34
8 14 Yixin Zheng 4 0 2 6
9 16 Xia Ding 3 0 0 3
10 17 Ni Yan 12 1 9 22
Total for tournament 148 30 107 285 0.46
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 17 Ni Yan 10 5 14 29 1.00
2 2 Ting Zhu 6 10 4 20 0.60
3 9 Changning Zhang 5 10 4 19 0.50
4 6 Xiangyu Gong 3 5 7 15 0.30
5 11 Di Yao 2 1 0 3 0.20
6 1 Xinyue Yuan 1 15 16 32 0.10
7 12 Yingying Li 1 4 1 6 0.10
8 14 Yixin Zheng 1 2 1 4 0.10
9 8 Chunlei Zeng 0 0 1 1
10 16 Xia Ding 0 5 2 7
Total for tournament 29 57 50 136 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 6 Xiangyu Gong 3 3 32 38 0.30
2 2 Ting Zhu 2 1 49 52 0.20
3 8 Chunlei Zeng 2 0 2 4 0.20
4 1 Xinyue Yuan 1 7 33 41 0.10
5 9 Changning Zhang 1 3 12 16 0.10
6 11 Di Yao 1 1 13 15 0.10
7 12 Yingying Li 1 2 18 21 0.10
8 17 Ni Yan 1 4 28 33 0.10
9 14 Yixin Zheng 0 2 1 3
10 16 Xia Ding 0 1 17 18
Total for tournament 12 24 205 241
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 16 Xia Ding 36 2 78 116 3.60
2 11 Di Yao 30 0 72 102 3.00
3 1 Xinyue Yuan 2 0 4 6 0.20
4 17 Ni Yan 2 0 8 10 0.20
5 18 Mengjie Wang 2 0 18 20 0.20
6 14 Yixin Zheng 1 0 0 1 0.10
7 2 Ting Zhu 0 0 9 9
8 6 Xiangyu Gong 0 0 5 5
Total for tournament 73 2 194 269 0.04
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 6 Xiangyu Gong 23 8 7 38 2.30
2 18 Mengjie Wang 20 11 16 47 2.00
3 2 Ting Zhu 15 3 4 22 1.50
4 9 Changning Zhang 10 4 3 17 1.00
5 11 Di Yao 9 3 2 14 0.90
6 16 Xia Ding 9 2 4 15 0.90
7 12 Yingying Li 8 4 0 12 0.80
8 1 Xinyue Yuan 3 1 1 5 0.30
9 8 Chunlei Zeng 3 1 1 5 0.30
10 17 Ni Yan 2 3 7 12 0.20
11 10 Xiaotong Liu 1 1 0 2 0.10
Total for tournament 103 41 45 189 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 18 Mengjie Wang 16 3 18 37 35.14
2 2 Ting Zhu 5 4 29 38 2.63
3 1 Xinyue Yuan 0 0 2 2
4 6 Xiangyu Gong 6 5 22 33
5 8 Chunlei Zeng 0 0 3 3
6 9 Changning Zhang 7 1 18 26
7 10 Xiaotong Liu 0 1 2 3
8 11 Di Yao 0 1 0 1
9 12 Yingying Li 12 0 13 25
10 17 Ni Yan 0 0 1 1
Total for tournament 46 15 108 169 0.19
arrow_right
arrow_left