Players - China - Volleyball Nations League 2021
Daoshuai Ji Captain

Daoshuai Ji

Selection
49
Birth Date
07/02/1992
Weight
82 kg
Height
194 cm
Qingyao Dai

Qingyao Dai

Selection
3
Birth Date
26/09/1991
Weight
100 kg
Height
205 cm
Chuan Jiang

Chuan Jiang

Selection
40
Birth Date
09/08/1994
Weight
91 kg
Height
205 cm
Tianyi Mao

Tianyi Mao

Selection
20
Birth Date
02/06/1993
Weight
90 kg
Height
200 cm
Chengcheng Xiu

Chengcheng Xiu

Selection
0
Birth Date
23/08/1999
Weight
70 kg
Height
197 cm
Binglong Zhang

Binglong Zhang

Selection
20
Birth Date
11/09/1994
Weight
99 kg
Height
197 cm
Runming Li

Runming Li

Selection
41
Birth Date
01/03/1990
Weight
90 kg
Height
198 cm
Jingyin Zhang

Jingyin Zhang

Selection
15
Birth Date
20/12/1999
Weight
88 kg
Height
207 cm
Jingyi Wang

Jingyi Wang

Selection
10
Birth Date
07/02/1998
Weight
87 kg
Height
202 cm
Yaochen Yu

Yaochen Yu

Selection
15
Birth Date
19/08/1995
Weight
89 kg
Height
195 cm
Haixiang Du

Haixiang Du

Selection
20
Birth Date
25/05/1995
Weight
87 kg
Height
194 cm
Zhejia Zhang

Zhejia Zhang

Selection
20
Birth Date
31/08/1995
Weight
95 kg
Height
207 cm
Longhai Chen

Longhai Chen

Selection
35
Birth Date
29/03/1991
Weight
85 kg
Height
200 cm
Chuanhang Tang

Chuanhang Tang

Selection
15
Birth Date
04/10/1995
Weight
92 kg
Height
202 cm
Jiahua Tong

Jiahua Tong

Position
Libero
Selection
30
Birth Date
13/12/1992
Weight
76 kg
Height
180 cm
Libin Liu

Libin Liu

Selection
20
Birth Date
16/02/1995
Weight
90 kg
Height
197 cm
Shunxiang Guo

Shunxiang Guo

Selection
0
Birth Date
03/11/1997
Weight
91 kg
Height
195 cm
Guojun Zhan

Guojun Zhan

Selection
20
Birth Date
16/12/1988
Weight
85 kg
Height
197 cm
Shuhan Rao

Shuhan Rao

Selection
25
Birth Date
23/12/1996
Weight
99 kg
Height
205 cm
Ruantong Miao

Ruantong Miao

Selection
20
Birth Date
21/05/1995
Weight
88 kg
Height
205 cm
Shikun Peng

Shikun Peng

Selection
0
Birth Date
26/08/2000
Weight
90 kg
Height
208 cm
Zuyuan Zhang

Zuyuan Zhang

Selection
10
Birth Date
04/05/1997
Weight
87 kg
Height
207 cm
Jiajie Chen

Jiajie Chen

Selection
0
Birth Date
17/09/1995
Weight
70 kg
Height
170 cm
Xiaoteng Ma

Xiaoteng Ma

Position
Libero
Selection
10
Birth Date
19/06/1991
Weight
75 kg
Height
180 cm
Dangyi Yuan

Dangyi Yuan

Selection
0
Birth Date
30/11/1996
Weight
91 kg
Height
200 cm
arrow_right
arrow_left