Match Centre

Overview

Match Statistics by Teams

40
Attack
37
4
Block
5
5
Serve
2
27
Opp. Errors
23
76
Total
67

22
Dig
22
12
Reception
8
28
Set
13

Reports

Match Results (P2)

Download

Match Statistics by Players

Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
10 Amir Ghafour 17 17 23 0 3 0 15
2 Milad Ebadipour Ghara H. 8 6 13 2 6 0 8
6 Seyed Mohammad Mousavi Eraghi 8 6 9 2 6 0 12
4 Mir Saeid Marouflakrani 5 3 3 0 4 2 11
7 Purya Fayazi D. 5 3 8 0 2 2 13
16 Ali Shafiei 5 4 14 0 11 1 14
21 Morteza Sharifi 1 1 2 0 0 0 1
5 Farhad Ghaemi 0 0 0 0 0 0 0
8 Mohammadreza Hazratpourtalatappeh 0 0 0 0 0 0 0
9 Masoud Gholami 0 0 0 0 0 0 0
15 Aliasghar Mojarad 0 0 0 0 0 0 0
19 Mohammadreza Moazzen 0 0 0 0 0 0 0
20 Porya Yali 0 0 0 0 0 0 0
24 Javad Karimisouchelmaei 0 0 0 0 0 0 0
Starting
Substitute
Libero
Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
15 Victor Poletaev 16 14 24 1 4 1 12
14 Yaroslav Podlesnykh 11 10 19 1 9 0 11
9 Ivan Iakovlev 6 4 6 2 10 0 12
10 Fedor Voronkov 4 4 8 0 0 0 6
24 Igor Kobzar 3 2 2 0 6 1 9
2 Ilia Vlasov 2 2 7 0 5 0 4
3 Dmitry Kovalev 1 0 0 1 2 0 3
20 Ilyas Kurkaev 1 1 3 0 3 0 3
4 Denis Zemchenok 0 0 0 0 0 0 0
7 Dmitry Volkov 0 0 2 0 2 0 7
11 Igor Philippov 0 0 0 0 0 0 2
18 Egor Kliuka 0 0 0 0 0 0 0
22 Roman Martynyuk 0 0 0 0 0 0 0
27 Valentin Golubev 0 0 0 0 0 0 0
Starting
Substitute
Libero

Gallery