Teams Women - Country Quota

Overview

Teams Women - Country Quota

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
JPN   Ishitsubo/Shiba Satono Ishitsubo Asami Shiba 840 1858 0 0
JPN   Kusano/Hashimoto Ayumi Shiratori Suzuka Hashimoto 980 3115 0 0
JPN   Sakaguchi/Chiyo Yurika Sakaguchi Chiyo Suzuki 1140 3528 0 0